PIESZE ZAWODY NA ORIENTACJĘ

Piesze zawody na orientację w ramach ADVENTURE TROPHY’17


- Zawody rozgrywane będą na terenie lasów miasta Krakowa na dystansie ok 30 km (trasa
liczona po optymalnym wariancie.
- Start zawodów zlokalizowany jest na terenie Fortu Winnica 53a.
- Tam też zawodnicy dokonują zgłoszeń i odbierają numery startowe.
- Tereny wokół fortu posiadają ograniczoną ilość miejsc parkingowych sugerujemy zostawienie
samochodów na Mecie lub w jej okolicach.
- Meta zlokalizowana jest w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna oddalonej od startu o około 4 km.
- Po biegu zawodnicy będą mogli skorzystać z natrysków znajdujących się na terenie ośrodka.
- Organizator zapewnia możliwość noclegu w warunkach biwakowych - do dyspozycji zawodników
jest pole namiotowe, hala namiotowa oraz dostęp do sanitariatów.
- Sam ośrodek oferuje możliwość zakwaterowania - szczegóły www.kolna.pl


Zasady rywalizacji


- Bieg mieszany, kolejność potwierdzania punktów na mapie głównej między etapami biegów na
orientację jest narzucona; Etapy BnO w formie scorelaufów,
- Potwierdzanie punktów kontrolnych PK za pomocą perforatorów na kartach startowych,
- Zawodnicy mają także do pokonanie dwa zadania specjalne ZS – będzie to eksploracja podziemi
(do odnalezienia 2 PK na danym ZS). Zawodnicy otrzymają mapy eksplorowanych terenów, ale
bez zaznaczenia PK,
- Rywalizacja indywidualnie w kategorii Kobiet (K) i Mężczyzn (M)
- Start masowy,
- O wyniku decyduje czas ukończenia trasy z uwzględnieniem kar czasowych,
- Ominięcie PK skutkuje karą czasową – 40 minut,
- Nie ma rozróżnienia wagowego między PK na mapie głównej i mapach BnO, każdy
potwierdzony PK to 1 pkt
- Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 10 godz.
- Za zgłoszenie się na mecie po limicie czasu naliczane są punkty karne: za każdą rozpoczętą
minutę spóźnienia odejmowany jest jeden pkt.
- Przewidywany czas zwycięzcy: około 5 godzin.
Zawodnicy będą rywalizowali przy otwartym ruchu ulicznym, część niebezpiecznych
fragmentów dróg zostało oznaczonych na mapie jako drogi zabronione X ich przekraczanie jest możliwe jedynie w miejscach oznaczonych na mapie  ) (
Apelujemy o uwagę!!!


Wyposażenie obowiązkowe:


- kompas, latarka/czołówka, telefon,


- Mapy:
- Mapa główna mapa turystyczna w skali 1:30 000
- Mapy dodatkowe – mapy do biegu na orientację w różnych skalach (od 1:5 000 do 1:10 000)
- Obszar map BnO został oznaczony na mapie głównej,
- Wszystkie mapy zawodnicy otrzymują na starcie
- Komplet map to
- 5 map do biegu na orientację,
- 1 mapę główną,
- 2 mapy ZS,
- Mapy będą zafoliowane
- na mapach do BnO zaznaczono na niektórych etapach symbol startu Zawodnicy NIE są
zobligowani do przebiegania przez start – jest to jedynie sugestia budowniczego miejsca „wejścia
na mapę”.


Program:
Piątek 21 lipca 2017
18:00 - 20:00 rejestracja zawodników – fort Winnica
od 18:00 - dostęp do bazy zawodów Kolna
Sobota 22 lipca 2017
7:00 - 9:00 rejestracja zawodników - fort
10:00 - START trasy
20:00 - zamknięcie Mety
20:15- dekoracja zwycięzców (w przypadku wcześniejszego ukończenia trasy przez wszystkich
zawodników – dekoracja zostanie przyspieszona)
Poniedziałek 24 lipca 2017
8:00 zamknięcie bazy zawodów