ADVENTURE TROPHY TRASA 200 KM

TRASA 200 km


- Zawody rozgrywane będą na terenie lasów miasta Krakowa, Pogórza Wielickiego i Beskidu Makowskiego na dystansie ok 200 km (trasa liczona po optymalnym wariancie).
- Start zawodów zlokalizowany jest na terenie Fortu Winnica 53a.
-  zawodnicy dokonują zgłoszeń i odbierają numery startowe w bazie zawodów - Ośrodek Sportu i    Rekreacji Kolna
- Dojazd na start na rowerach - ok 4 km od Ośrodka Kolna
- Meta zlokalizowana jest w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna,
- Po zawodach zawodnicy będą mogli skorzystać z natrysków znajdujących się na terenie ośrodka.
- Organizator zapewnia możliwość noclegu w warunkach biwakowych - do dyspozycji zawodników
jest pole namiotowe, hala namiotowa oraz dostęp do sanitariatów.
- Sam ośrodek oferuje możliwość zakwaterowania - szczegóły www.kolna.pl

Strefy zmian

- Przepaki zawodnicy zostawiają w bazie na Kolnej w sobotę do godziny 9:30
- dostęp do przepaku nr 1 zawodnicy mają po etapie E5 - w TA2, po etapie E8 - TA4, po etapie E9 - TA5

- dostęp do przepaku nr 2 zawodnicy mają po etapie E10

- po etapie E2 zawodnicy mają dostęp do rzeczy pozostawionych w bazie rajdu - Kolna
- po skończonym etapie E3 i E7 zawodnicy mogą pozostawić depozyt, który zostanie przewieziony na metę rajdu (Kolna)
- na TA2, TA3, TA4, TA5 organizator zapewnia dostęp do wody
- Strefy Zmian nie są zadaszone - w przypadku złych warunków atmosferycznych TA4 będzie zadaszone

Zasady rywalizacji

- kolejność potwierdzania punktów na mapie głównej jest narzucona, na etapach biegu na orientację jest dowolna;
- Potwierdzanie punktów kontrolnych PK za pomocą perforatorów na kartach startowych,
- Punkty potencjalnie podbijane w nocy wyposażone są w odblaski
- Rywalizacja w parach w kategorii MM i MIX (co najmniej jedna kobieta)
- Start masowy,
- O wyniku decyduje czas ukończenia trasy z uwzględnieniem kar czasowych,
- Ominięcie PK bądź niewykonanie Zadania Specjalnego skutkuje karą czasową – 1,5 godziny,
- Nie ma rozróżnienia wagowego między PK na mapie głównej i mapach BnO
- Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 32 godz.
- Za zgłoszenie się na mecie po limicie czasu zespół zostaje zdyskwalifikowany
- Przewidywany czas zwycięzcy: około 27 godzin.
Zawodnicy będą rywalizowali przy otwartym ruchu ulicznym, część niebezpiecznych
fragmentów dróg zostało oznaczonych na mapie jako drogi zabronione X ich
przekraczanie jest możliwe jedynie w miejscach oznaczonych na mapie ) (
Apelujemy o uwagę!!!

- Na trasie obowiązują 2 limity czasowe. Zespoły, które w określonym limicie nie zdążą opuścić Strefy Zmian pomijają kolejny etap udając się na kolejne TA.

TA4 - 6:00 w niedzielę

TA6 - 14:00 w niedzielę


Zadania specjalne

- Zawodnicy mają do pokonania kilka zadań specjalnych ZS.

- pływanie, zawodnicy pokonują wpław odcinek specjalny (po wyznaczonej trasie - faworki) - początek most na kanale. Maksymalny odcinek do przepłynięcia 70 m. Jeśli zawodnik chciałby pokonać ten etap z kapokiem musi to zgłosić podczas rejestracji - pobrane kapoki zawodnicy muszą przenieść do końca etapu

- zjazd na linie, długość zjazdu około 5 metrów

- rafting. Zawodnicy wpław pokonują tor kajakowy. Obowiązuje kask oraz kapok. Kapoki dostarcza organizator.

- ciąg zadań linowych - zawodnicy podążają za biało-niebieskimi faworkami. Poszczególne zadania wykonuje jeden z członków zespołu.

- azymuty. Na PK2 zawodnicy wyznaczają 2 azymuty punktów PK2A i PK2B. Koordynaty i odległości podane będą w opisie na mapie. W przypadku nie znalezienia punktów zespoły mają możliwość sprawdzenia lokalizacji szukanych punktów na dodatkowej mapie - jej lokalizacja zostanie podana przed startem. ORGANIZATOR SUGERUJE KOMPASY Z PODZIAŁKĄ KĄTOWĄ.

– eksploracja podziemi (do odnalezienia 2PK na danym ZS). Zawodnicy otrzymają mapy eksplorowanych terenów, ale bez zaznaczenia PK,

- most linowy

- zadanie alpinistyczne (organizator zapewnia wyposażenie)

- przeprawa pontonowa


Wyposażenie obowiązkowe:

a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:
1 x czołówka (lub latarka) z zestawem baterii
1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)
1 x gwizdek
1 x dowód osobisty

b) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etapy rowerowe:
1 x sprawny rower
1 x kask rowerowy
1 x przednie białe światło (może być czołówka)
1 x tylne czerwone światełko
1 x zestaw naprawczy (łyżki, pompka, dętka/łatki/uszczelniacz, skuwacz + spinka do łańcucha) - 1 zestaw na zespół

c) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na etapy kajakowe: kajak, wiosła, kapoki
(zapewniane przez organizatora)

d) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na zadania alpinistyczne
1 x kask (może być rowerowy)

e) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na zadania alpinistyczne

1 x uprząż

1 x kask (może być rowerowy)

1 x przyrząd zjazdowy (kubek, płytka, ósemka)

2 x lonże min 60cm długości

2 x karabinki zakręcane

1 x prus, bądź shunt

f) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na etapy rolkowe:

1 x rolki

1 x kask

1 x przednie białe światło (może być czołówka)

1 x tylne czerwone światełko

g) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na etap raftingu
1 x kask (może być rowerowy)

h) Obowiązkowe wyposażenie całego zespołu używane przez cały okres trwania zawodów:
1 x telefon komórkowy
1 x apteczka o zawartości:
1 x bandaż dziany,
1 x bandaż elastyczny,
2 x gaza jałowa,
1 x zestaw leków przeciwbólowych (5szt.),
1 x zestaw plastrów z opatrunkiem (5 szt.)


- Mapy:

- Mapa główna:
- mapa na E1-E5 - mapa turystyczna w skali 1:30 000
- mapa na E6-E11 - mapa turystyczna w skali 1:40 000
- Mapy dodatkowe – mapy do biegu na orientację w różnych skalach (od 1:5 000 do 1:10 000)
- Obszar map BnO został oznaczony na mapach głównych,
- Zespoły otrzymają po jednym komplecie map
- Mapy będą zafoliowane
- na mapach do BnO zaznaczono na niektórych etapach symbol startu Zawodnicy NIE są
zobligowani do przebiegania przez start – jest to jedynie sugestia budowniczego miejsca „wejścia
na mapę”.

Program:
Piątek 21 lipca 2017
18:00 - 20:00 rejestracja zawodników Kolna - baza zawodów
od 18:00 - dostęp do bazy zawodów Kolna
Sobota 22 lipca 2017
7:00 - 9:00 rejestracja zawodników Kolna - baza zawodów
10:00 - START trasy
Niedziela 23 lipca 2017
18:00 - zamknięcie Mety
19:00 - dekoracja zwycięzców
Poniedziałek 24 lipca 2017
8:00 zamknięcie bazy zawodów