OPŁATA STARTOWA

Opłatę wpisowego prosimy wnieść na konto Stowarzyszenia przelewem lub za pomocą systemu płatności online. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy zespołu.

Kwota może być przesłana w euro lub złotówkach.

Dane adresowe:
Stowarzyszenie Adventure
ul. Lubuska 1, 30-630 Kraków
mBank : 25 1140 2004 0000 3702 7684 6300

REGULAMIN PŁATNOSCI.pdf


Opłata startowa Trasa DŁUGA:


do 28 lutego 2018  ............................1660 PLN

od 1 marca 2018 do 31 maja 2018 .....2075 PLNOpłata startowa Trasa KRÓTKA:

do 28 lutego 2018  ..............................500 PLN

od 1 marca 2018 do 31 maja 2018 .......670 PLN